Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2007 – 2013 oraz z budżetu Państwa

„Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego”